Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

 Artykuły

1. Poplewska I., Węglowska E., Lubczak J., „Polyetherols from isocyanuric acid and ethylene carbonate”, Journal of Applied Polymer Science, 91 (5) (2004), 2750-2755

2. Poplewska I., and Antos D.,  “Effect of Adsorption of Organic Solvents on the Band Profiles in Reversed-Phase Non-Linear Chromatography”, Chemical Engineering Science, 60 (2005), 1411-1427

3. Poplewska I., Piątkowski W., Antos D., „Effect of temperature on competitive adsorption of the solute and the modifier in reversed-phase liquid chromatography”, Journal of Chromatography A, 1103 (2006), 284-295

4. Poplewska I., Antos D., „Competitive adsorption of solute and modifier in a mixed partition/displacement mechanism in reversed-phase liquid chromatography”, Acta Chromatografica no. 17. (2006), 46-71

5. Piątkowski W., Kramarz R., Poplewska I., Antos D., „Deformation of gradient shape as a result of preferential adsorption of solvents in mixed mobile phases”, Journal of Chromatography A, 1127 (2006), 187-199

6. Poplewska I., Kramarz R., Piątkowski W., Seidel-Morgenstern A., Antos D., „Influence of preferential adsorption of mobile phase on retention behavior of amino acids on the teicoplanin chiral selector”, Journal of Chromatography A, 1173 (2007), 58-70

7. Poplewska I., Kramarz R., Piątkowski W., Seidel-Morgenstern A., Antos D., „Behavior of adsorbed and fluid phases versus retention properties of amino acids on the teicoplanin chiral selector”, Journal of Chromatography A, 1192 (2008), 130-138

8. Nowak J., Poplewska I., Antos D., Seidel-Morgenstern A., „Adsorption behavior of sugars versus their activity in single and multicomponent liquid solutions“, Journal of Chromatography A, 1216 (2009), 8697-8704

9. Balawejder M., Mossety-Leszczak B., Poplewska I., Piatkowski W., Lorenz H., Seidel-Morgenstern A., Antos D., „Modeling and predictions of solid–liquid equilibria for citalopram oxalate as a representative of a solid solution forming system”, Fluid Phase Equilibria, 346 (2013), 8-19

10. Poplewska I., Muca R., Strachota A., Piątkowski W., Antos D., „Adsorption behavior of proteins on temperature-responsive resins” Journal of Chromatography A, 1324 (2014), 181-189

11. Poplewska I., Piątkowski W., Antos D., „Overcoming solubility limits in overloaded hydrophobic interaction chromatography” Journal of Chromatography A, 1386 (2015), 1-12

12. Kołodziej M., Poplewska I., Piątkowski W., Antos D., „Design of bulk protein crystallization based on phase diagrams accounting for the presence of interfacial water Crystal Growth & Design, 18 (1) (2018), 393–401

13. Kołodziej M., Olbrycht M., Poplewska I., Piątkowski W., Antos D., „Forced Convection Evaporation for Bulk Protein Crystallization  Crystal Growth & Design, 18 (9),  (2018),  5194–5201 

14. Poplewska I., Łyskowski A., Kołodziej M., Szałański P., Piątkowski W., Antos D., “Determination of Protein Crystallization Kinetics using a Through-flow Small-Angle X-ray Scattering Method”,  Chemical Engineering Research and Design, (2019), 141, 580-591

15. Olbrycht M., Balawejder M., Poplewska I., Lorenz H., Seidel-Morgenstern A., Piatkowski W., Antos D., "A Cooperative Kinetic Model to Describe Crystallization in Solid Solution Forming Systems", Crystal Growth & Design, 2019, 19, 1786-1796

16. Poplewska I., Piątkowski W., Antos D., “A case study of the mechanism of unfolding and aggregation of a monoclonal antibody in ion exchange chromatography” Journal of Chromatography A, 1636 (2021), 461687

17. Olbrycht M., Bajek-Bil A., Balawejder M., Poplewska I., Piatkowski W., Antos D., "Development of a route to the most active nafronyl stereoisomer by coupling asymmetric synthesis and chiral chromatography separation", Chemical Engineering & Technology, 2021 Chem. Eng. Technol. 2021, 44, No. 9, 1686–1692


Materiały pomocnicze

Zapała W., Kaczmarski K., Poplewska I., Piątkowski W., „Wybrane operacje jednostkowe w inżynierii procesowej. Laboratorium”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012

Wystąpienia na konferencjach naukowych

1. Poplewska I., Antos D., „Influence of mobile phase composition on heterogeneity of adsorbent surface”, XXVII Sympozjum Naukowe nt. Chromatograficzne Metody Badania Związków Organicznych, Szczyrk 2003, str. 55, poster

2. Poplewska I., Antos D., “Effect of adsorption of organic solvents on he band profiles in RP non-linear chromatography”, SPICA 2004, Aachen, Germany, str. 91, poster 

3. Poplewska I., Piątkowski W., Antos D., “Effect of mobile phase composition on the chromatography process. NP and RP systems”, Proc. Integration and Modeling Chrom. Proc., Rzeszów-Boguchwała, 2004, str. 193, lecture 

4. Poplewska I., Antos D., “Competitive adsorption of the solute and the modifier on different type of RP adsorbents”, Proc. Integration and Modeling Chrom. Proc., Rzeszów-Boguchwała, 2004, str. 187, poster 

5.  Poplewska I., Kramarz R., Piątkowski W., Antos D., Gedicke K., Seidel-Morgenstern A., “Influence of preferential adsorption of mobile phase on effectiveness of enantioseparation of amino acids on chirobiotic stationary phase”, SPICA 2006, Innsbruck, Austria, poster 

6.  Gedicke K., Poplewska I., Antos D., Seidel-Morgenstern A., „Using a different solvent for injection than for the mobil phase”, SPICA 2006, Innsbruck, Austria, lecture 

7. Poplewska I., Kramarz R., Piatkowski W., Seidel-Morgenstern A., Antos D., „Influence of Organic Modifiers on Separations of Amino Acids on Teicoplanin Chiral Selector”, PREP 2007, 20th International Symposium, Baltimore, Maryland, USA, lecture 

8. Poplewska I., Piątkowski W., Kramarz R., Antos D., “Effect of the structure of the adsorbent surface, the mobile phase composition and temperature on the chromatography process in RP systems”, XIX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Rzeszów, 2007, Materiały konferencyjne, Tom I, str. 371, referat 

9. Kramarz R., Poplewska I., Piątkowski W., Antos D., “Influence of preferential adsorption of mobile phase on effectiveness of enantioseparation of amino acids on the teicoplanin chiral selector”, XIX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Rzeszów, 2007, Materiały konferencyjne, Tom II, str. 145, poster 

10. Nowak J., Poplewska I., Antos D., Seidel-Morgenstern A., „Adsorption behavior of sugars versus their activity in single and multicomponent liquid solutions“, SPICA 2008, Zurich, Switzerland, poster

11. Poplewska I., Muca R., Piatkowski W., Antos D., „Adsorption behavior of proteins on temperature-responsive resins”, PREP 2012, 25th International Symposium, Boston, MA, USA, poster

12. Poplewska I., Muca R., Piatkowski W., Antos D., „Adsorption behavior of proteins on temperature-responsive resins”, SPICA 2012, Brussels, Belgium, poster

13. Poplewska I., Muca R., Piątkowski W., Antos D., “Termoczułe złoża w chromatografii i adsorpcji białek”, XXI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Kołobrzeg, 2013, R.VIII-5, referat

14. Poplewska I., Bochenek R., Marek W., Antos D., "Downstream and upstream feed dilution for the column loading", PREP 2013, 26th International Sympsium, Boston, MA, USA, poster P-204

15. Poplewska I., Piatkowski W., Antos D., "Solubility limits in chromatographic elution of proteins. Crystallization kinetics versus the mobile phase composition", PREP 2014, 27th International Sympsium, Boston, MA, USA, poster P-T-202

16. Poplewska I., Kołodziej M., Piątkowski W., Antos D., „Solubility limitations in protein chromatography”, Biopartitioning & Purification Conference 2015, Wiedeń, Austria, referat

17. Poplewska I., Kołodziej M., Piątkowski W., Antos D., „Solubility pattern of proteins in overloaded gradient chromatography”, PREP 2015, 28th International Symposium, Philadelphia, PA, USA, referat

18. Poplewska I., Kołodziej M., Antos D., „Zastosowanie termoczułych żeli wzmocnionych tlenkiem tytanu w oczyszczaniu białek”, 8 Kongres Technologii Chemicznej 2015, Rzeszów, poster

19. Poplewska I., Kołodziej M., Strachota B., Strachota A., Antos D., „Wpływ czynników wzmacniających strukturę termoczułych żeli na właściwości mechaniczne i adsorpcyjne”, 8 Kongres Technologii Chemicznej 2015, Rzeszów, poster

20. Kołodziej M., Poplewska I., „Krystalizacja i strącanie białek”, Konferencja Młodych Naukowców nt. Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia polskiej Nauki – IX Edycja, Poznań 2015, referat

21. Poplewska I., Kołodziej M., Piątkowski W., Antos D., „Solubility limits and risk of crystallization of protein in chromatographic columns”, XXII Ogólnop. Konf. Inż. Chem. i Proc., Spała 2016, referat

22. Kołodziej M., Poplewska I., Piątkowski W., Antos D., „Crystallization of ovalbumin by salting out”, XXII Ogólnop. Konf. Inż. Chem. i Proc., Spała 2016, referat

23. Bochenek R., Olbrycht M., Kołodziej M., Gorczyca R., Poplewska I., Marek W., Muca R., Balawejder M., Piątkowski W., Antos D., „Design of crystallization process of multicomponent mixtures of electrolytes based on semi-empirical excess Gibbs energy models”, XXII Ogólnop. Konf. Inż. Chem. i Proc., Spała 2016, poster

24. Poplewska I., Kołodziej M., Piątkowski W., Antos D., „Crystallization of protein in overloaded gradient chromatography”, International Scientific Conference Chemical Technology and Engineering, Lwów, 2017, poster 

25. Kołodziej M., Poplewska I., Piątkowski W., Antos D., „Design of Bulk Protein Crystallization”, International Scientific Conference Chemical Technology and Engineering, Lwów, 2017, referat

26. Kołodziej M., Poplewska I., Piątkowski W., Antos D.,  „Combination of HIC and Crystallization for Purification of Ovalbumin as a Model Protein”, PREP 2017, 30th International Symposium, Philadelphia, PA, USA, poster

27. Kołodziej M., Poplewska I., Piątkowski W., Antos D., „Przemysłowa krystalizacja białek - projektowanie i opis matematyczny procesu", Konferencja Młodych Naukowców, Gdańsk, 2017, referat

28. Kołodziej M., Poplewska I., Piątkowski W., Antos D., „Design aspects of bulk protein crystallization”, The workshop “ABC2 - Anything But Conventional Chromatography” Lizbona, Portugalia, 2017, referat

29. Kołodziej M., Poplewska I., Piątkowski W., Antos D., “Combination of preparative Hydrophobic Interaction Chromatography and Crystallization in Downstream Protein Purification”, The workshop “ABC2 - Anything But Conventional Chromatography”, Lizbona, Portugalia, 2017, poster

30. Poplewska I., Łyskowski A., Kołodziej M., Szałański P., Piątkowski W., Antos D., “A Modified Small-Angle X-ray Scattering Technique for Determining Kinetics of Bulk Protein Crystallization,  PEGS Europe, Lizbona, Portugalia, 2018, poster

31. Kołodziej M., Poplewska I., Piątkowski W., Antos D., “Pitfalls in Design and Scaling up Protein Chromatography”, PEGS Europe, Lizbona, Portugalia, 2018, referat

32. Kołodziej M., Olbrycht M., Poplewska I., Piątkowski W., Antos D., “Forced convection evaporation for bulk protein crystallization”, PEGS Europe, Lizbona, Portugalia, 2018, poster

33. Kołodziej M., Poplewska I., Olbrycht M., Piątkowski W., Antos D., “Forced convection evaporation for bulk protein crystallization”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Najnowsze trendy Polskiej Nauki 2018” Zakopane 12.2018, referat

34. Kołodziej M., Poplewska I., Olbrycht M., Piątkowski W., Antos D., “Bulk protein crystallization by forced convection evaporation”, XXIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Jachranka, 2019,  poster

35. Poplewska I., Łyskowski A., Kołodziej M., Szałański P., Piątkowski W., Antos D., “Application of Small-Angle X-ray Scattering for the Design of Bulk Protein Crystallization”, XXIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Jachranka, 2019,  poster

36. Stańczak A., Baran K., Poplewska I., Antos D., Quantification of unfolding and aggregation of monoclonal antibodies on cation exchange resins”, PREP 2019, 32nd International Symposium, Baltimore, MD, USA, 07.2019, referat

37. Poplewska I., Łyskowski A., Kołodziej M., Szałański P., Piątkowski W., Antos D., “Protein Crystallization Kinetics – Determination by a Through-flow Small-Angle X-ray Scattering Method, the 12th EUROPEAN CONGRESS OF CHEMICAL ENGINEERING, Florence 15-19 September 2019, poster

38. Baran K., Marek W., Poplewska I., Piątkowski W., Antos D., “Effect of flow behavior in extra-column volumes on the retention pattern of proteins in small columns, the 12th EUROPEAN CONGRESS OF CHEMICAL ENGINEERING, Florence 15-19 September 2019, poster

 

Materiały konferencyjne

1. Poplewska I., Piątkowski W., Antos D., “Effect of mobile phase composition on the chromatography process. NP and RP systems”, Proc. Integration and Modeling Chrom. Proc., Rzeszów-Boguchwała, 2004, str. 193

2. Poplewska I., Antos D., “Competitive adsorption of the solute and the modifier on different type of RP adsorbents”, Proc. Integration and Modeling Chrom. Proc., Rzeszów-Boguchwała, 2004, str. 187

3. Poplewska I., Piątkowski W., Kramarz R., Antos D., “Effect of the structure of the adsorbent surface, the mobile phase composition and temperature on the chromatography process in RP systems”, XIX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Rzeszów, 2007, Materiały konferencyjne, Tom I, str. 371

4. Kramarz R., Poplewska I., Piątkowski W., Antos D., “Influence of preferential adsorption of mobile phase on effectiveness of enantioseparation of amino acids on the teicoplanin chiral selector”, XIX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Rzeszów, 2007, Materiały konferencyjne, Tom II, str. 145

5. Poplewska I., Muca R., Piątkowski W., Antos D., “Termoczułe złoża w chromatografii i adsorpcji białek”, XXI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Kołobrzeg, 2013, Materiały konferencyjne, nr 59

6. Poplewska I., Kołodziej M., Piątkowski W., Antos D., „Solubility limits and risk of crystallization of protein in chromatographic columns”, XXII Ogólnop. Konf. Inż. Chem. i Proc., Spała 2016, Mat. Konf., 1136-1142; L. 22.2

7. Kołodziej M., Poplewska I., Piątkowski W., Antos D., „Crystallization of ovalbumin by salting out”, XXII Ogólnop. Konf. Inż. Chem. i Proc., Spała 2016, Mat. Konf., 528-534; L. 3.3

8. Bochenek R., Olbrycht M., Kołodziej M., Gorczyca R., Poplewska I., Marek W., Muca R., Balawejder M., Piątkowski W., Antos D., „Design of crystallization process of multicomponent mixtures of electrolytes based on semi-empirical excess Gibbs energy models”, XXII Ogólnop. Konf. Inż. Chem. i Proc., Spała 2016, Mat. Konf., 180-187; P. 1.11


Nagrody i wyróżnienia

1. Nagroda Dziekana Wydziału Chemicznego PRz za ukończenie studiów z wynikiem bardzo dobry z wyróżnieniem, 2001 r.

2. Nagroda Prezydenta Miasta Rze­szowa dla Młodych Talentów w zakresie nauki i techniki w 2000 r.

3. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na r. ak. 2000/2001 za wysokie wyniki w nauce i szcze­gólne osiągnięcia w pracy nauko­wej

4. Nagrody Rektora PRz w r. ak. 2000/2001 i 1999/2000 za dzia­łalność naukową

5. Nagroda Dziekana Wydziału Chemicznego PRz za działal­ność organizacyjną w 1999 r.

6. Nagroda Rektora PRz zespołowa II stopnia za cykl prac naukowych z zakresu teorii i praktyki procesów chromatograficznych i adsorpcyjnych w 2007 roku.

7. Nagroda Rektora PRz zespołowa II stopnia za cykl publikacji naukowych dotyczących badań procesów chromatograficznych w 2008 roku.

8. Nagroda Rektora PRz indywidualna III stopnia za uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna w 2009 roku.

9. Nagroda Rektora PRz zespołowa III stopnia za cykl publikacji podsumowujący pracę naukową zespołu za 2015 rok.

10. Nagroda Rektora PRz za współautorstwo publikacji z grupy A (MNiSW) pt. „Design of bulk protein crystallization based on phase diagrams accounting for the presence of interfacial water  2019 r.

11. Nagroda Rektora PRz za współautorstwo publikacji z grupy A (MNiSW) pt. „Forced Convection Evaporation for Bulk Protein Crystallization  2019 r.

12. Nagroda Rektora PRz za współautorstwo publikacji z grupy A (MNiSW) pt. „Determination of Protein Crystallization Kinetics using a Through-flow Small-Angle X-ray Scattering Method 2020 r.

13. Nagroda Rektora PRz za współautorstwo publikacji z grupy A (MNiSW) pt. „Cooperative Kinetic Model to Describe Crystallization in Solid Solution Forming Systems 2020 r.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję